โทร 02-649-5000 ต่อ 15501 (ชั้น6) 15500 (ชั้น 7) 11176 (ชั้น 10)
หรือ 0-2169-1018
แฟกซ์ 0-2169-1015 อีเมล์: business.swu@gmail.com

รายชื่อคณาจารย์

อ.ดร.ศุภิณญา ญาณสมบูรณ์

อ.ดร.ศุภิณญา ญาณสมบูรณ์
Supinya Yansomboon, D.B.A.
Lecturer

ข้อมูลการติดต่อ
ห้องพัก : ชั้น 6 อาคาร ศ.หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล (อาคาร 300 ล้าน หลังตึกคณะสังคมศาสตร์)
เวลาติดต่อ : จันทร์–ศุกร์ 12.00-13.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 02-169-1016, 02-649-5000 ต่อ 15500
แฟกซ์ : 02-169-1013
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ประวัติการศึกษา
- B.B.A. (Marketing), University of Colorado,USA
- M.S. (Marketing), University of Colorado,USA
- D.B.A (Marketing and Tourism), Monash University, Australia

ประวัติการศึกษา
- บช.บ., มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- M.B.A (Finance), Saint Louis University, USA
- D.B.A (International Finance), United State International University,USA

หัวข้องานวิจัยที่สนใจ
- Accounting
- International Finance

ผลงานวิจัย บทความ ตำรา หนังสือ
-

อื่นๆ
-

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

Today 59

Yesterday 78

Week 137

Month 995

All 69093

Swutel Hotel

Swutel Hotel. Green University Hotel. the trendy-decorated hotel concerns about environment with comfortable and well-equipped-serviced-like-5-star accommodation is looking in the heart of and enchanted Bangkok.
Tel : (66 2)169 1000-2
Email :  swutel@hotmail.com