โทร 02-649-5000 ต่อ 15501 (ชั้น6) 15500 (ชั้น 7) 11176 (ชั้น 10)
หรือ 0-2169-1018
แฟกซ์ 0-2169-1015 อีเมล์: business.swu@gmail.com

รายชื่อคณาจารย์

อ.ดร.สันติ เติมประเสริฐสกุล

อ.ดร.สันติ เติมประเสริฐสกุล
Santi Termprasertsakul

ข้อมูลการติดต่อ
ห้องพัก : ชั้น 6 อาคาร ศ.หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล (อาคาร 300 ล้าน หลังตึกคณะสังคมศาสตร์)
เวลาติดต่อ : จันทร์-ศุกร์ 12.00-13.00
เบอร์ติดต่อ : 02-649-5000 ต่อ 15501
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ประวัติการศึกษา
- MSc Finance, University of Essex, UK
- บธ.ม. (การเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- บธ.บ. (การเงิน และการธนาคาร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Ph.D (Finance), University of Essex, UK

หัวข้องานวิจัยที่สนใจ
- International Finance
- Econometrics

ผลงานวิจัย บทความ ตำรา หนังสือ
-
เสนอผลงานวิจัย
-

อื่นๆ
-

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

Today 0

Yesterday 71

Week 114

Month 868

All 67885

Swutel Hotel

Swutel Hotel. Green University Hotel. the trendy-decorated hotel concerns about environment with comfortable and well-equipped-serviced-like-5-star accommodation is looking in the heart of and enchanted Bangkok.
Tel : (66 2)169 1000-2
Email :  swutel@hotmail.com